De Run 2000: 4 eigenaren ondertekenen intentieovereenkomst

Vier eigenaren van de grote percelen op De Run 2000 ondertekenen een intentieovereenkomst, waarmee ze onderling afspreken om samen de mogelijkheden van een gecombineerde ontwikkeling van hun percelen onderzoeken. We Run begeleidt deze ontwikkeling en de afstemming met de gemeente.

 

WELKOM OP DE RUN : BESTRONICS !

Bestronics BV is de nieuwe eigenaar/gebruiker van het pand aan De Run 4545 te Veldhoven.

Bestronics is een Productie- en Assemblagebedrijf dat zich richt op de industriële en elektronicamarkt.
De belangrijkste activiteiten van Bestronics zijn productie-ontwikkeling, assemblage van printplaten en
produceren van kabelbomen en behuizingen.

Het markante pand op de Run 4545, gelegen recht tegenover het Maxima Medisch Centrum, wordt gemoderniseerd en aangepast
aan alle voorzieningen die Bestronics nodig heeft om haar groei in HighTech productie en assemblage verder vorm te kunnen geven.

WeRun heet Bestronics van harte welkom op de Run!!

Artikel – Goeie Zaken

We Run in de Vastgoed Courant