ZICHTLOCATIE/
LANDMARK

De Brainport Regio Eindhoven is als kennisregio van grote economische betekenis voor Nederland. Goed voor een kwart van de export, een derde van de private investeringen in R&D en de helft van alle patenten die jaarlijks worden geregistreerd. Brainport behoort tot de top van technologieregio’s in Europa. De belangrijkste weg ernaartoe ligt in de regio zelf. Letterlijk: Brainport Avenue.

De Run ligt aan de Brainport Avenue. De herstructurering van De Run 2000/4000 beoogt een ambitieus plan waarbij deze zichtlocatie van essentieel belang is.